Enligt min mening…

Jag som svenskspråkig kräver rätten att vara en fullvärdig medborgare i mitt eget land!

Om konsten att förhandla

Jag får ofta höra av gamla politska rävar att ”enda sättet att nå framgång är att vara väldigt smidig i förhandlingar”. Men hur smidig kan man vara innan man förlorar förhandlingen? Är eftergifter verkligen den enda vägen till framgång?

Med rätt många erfarenheter av egna förhandlingar i stort och smått tror jag fullt ut på följande framgångsmodell:

  1. Avgränsa. Bestäm dig för vilka prioriteringar du har. Vissa saker är inte förhandlingsbara medan andra är bra att få igenom men inte kritiska.
  2. Håll fast vid det som från början inte varit förhandlingsbart och jobba med det som faktiskt går att förhandla om. Visar det sig att det icke förhandlingsbara blir en stötesten, backa och ta en ny förhandling med det ämnet i fokus i stället.
  3. Sätt dig in i motpartens argument. Genom att förstå båda sidor hittar man ofta öppningar man inte sett tidigare.
  4. Ha och visa respekt för motparten men visa samtidigt att du är en stark förhandlingspartner. En förhandling där parterna inte möts på lika villkor är ingen förhandling utan bara ett snyggt sätt för motparten att köra över den andra. Och är man för eftergiven förlorar man snabbt motpartens respekt.
  5. Ett bra och framgångsrikt resultat av en förhandling är när båda parter på riktigt känner att de är en vinnare.

Det här fungerar som sagt i både stort och smått. Och också inom politiken.

Annonser

Written by Erik Schütten

6 september, 2015 den 15:00