Enligt min mening…

Jag som svenskspråkig kräver rätten att vara en fullvärdig medborgare i mitt eget land!

Det vill jag göra för Sund

Sunds kommun har varit en trevlig nyhet för mig sedan jag flyttade från Saltvik till Prästö får ca 3 år sedan. Känslan av att allt ligger litet sådär vid sidan om har ersatts av vetskapen att Sund sjuder av aktiviteter och inte ligger så värst långt ut på landet egentligen.

Sund är en rätt välskött kommun men har potential att bli mycket bättre. Vilket väckt intresset att vara med och påverka kommunens utveckling och ställer upp i valet till kommunfullmäktige med nummer 502. Följande 10 punkter ska hjälpa kommunen framåt:

 1. Utredningen om en ev kommunsammanslagning av de norråländska kommunerna är intressant och jag tror att det skulle vara en fördel att gå samman. Några pengar lär vi knappast spara men vi skulle få betydligt större muskler, vilket ger stabilitet, bättre service och större möjligheter till investeringar mm. Mina punkter nedan får anpassas till hur det här projektet faller ut.
 2. Om nu inte kommunsammanslagningen blir av vill jag att Finby ska bli Sunds centrum. I praktiken innebär det att kommunkansliet flyttas dit från sin nuvarande minst sagt undangömda och svårtillgängliga plats.
 3. Kastelholms- och Bomarsunds områdena har mycket stor potential att utvecklas till regelrätta turistmetropoler, Sund kan faktiskt bli Ålands turistkommun no 1.

  Problemet här är att Museibyrån gör sitt bästa för att sätta stopp på allt vad utveckling heter. Det borde dock inte vara ett oöverstigligt hinder, jag tror att det ska gå att bygga upp ett samarbete som bygger på ömsesidig respekt och förtroende. Trots allt får ju inte exploateringen förstöra det historiska eftersom man då förstör själva grunden för attraktionskraften. Hittar vi balansen så går det smidigare.

 4. Ekonomin är direkt beroende av skattemedel. Kommunen behöver fler invånare och företag. Nya bostadsområden bör skapas på attraktiva ställen och fler hyresbostädern bör byggas. I ett första steg måste vi övertyga de företagare som bor i kommunen att registrera sina företag här i stället för Mariehamn (de som finns) och så måste mer kontakt med näringslivet upprättas så att kommunen kan skapa en miljö som lockar hit också nya företagare. Högskolan på Åland bör bjudas in till samarbete där elever kan ta fram utredningar och undersökningar som kan användas för att främja både inflyttning och näringsutveckling.
 5. Vård och omsorg behöver mer resurser. Det kostar men måste ses som en långsiktig investering då lägre belastning innebär färre sjukskrivningar och en bättre arbetsmiljö. Här behövs ett bättre helhetstänk.
 6. Också Sund behöver komma in i IT-åldern. Dagens hemsida är gammalmodig och svårjobbad och behöver bytas ut mot ett modernt ärendehanteringssystem, vilket också snabbar upp processerna i administrationen. Samtlig personal som har med datasystem att göra bör få en relevant utbildning, tex datakörkortet, vilket också bör vara ett krav när ny personal anställs.
 7. Sund gränsar mot vatten åt nästan alla håll och bör ha en aktiv roll när det gäller miljöskydd i allmänhet och vattenmiljön i synnerhet. Miljön är en av Sunds viktigaste tillgångar och ska ha en relevant miljöpolitik.
 8. Kommunen bör försöka anställa Sundsungdomar i sommarjobb och även hjälpa lokala företag att göra detsamma.
 9. Bron över Prästö sund måste förverkligas och en ny väg byggas över Prästö för att öka säkerheten och dämpa påverkan för boende på ön.
 10. I Bomarsund bör centret i form av museum och info förverkligas liksom byggandet av en ordentlig gästbrygga.

Kommunens nya flaggpolicy gick rejält på grund genom ett ganska märkligt förfarande från några liberala politiker. För min del är den självklara lösningen att en flaggstång till sätts upp vid Tallgården och så flaggas med Finlands eller Sveriges flagga bredvid den åländska efter önskemål och behov. Det finns ingen orsak att skapa splittring i kommunen i onödan av snålhet och/eller ren dumhet.

Jag samarbetar självfallet gärna över partigränserna med likasinnade som vill utveckla kommunen då jag anser att partipolitiken helst ska lämnas utanför i kommunfrågorna.

Annonser

Written by Erik Schütten

10 oktober, 2015 den 19:35