Enligt min mening…

Jag som svenskspråkig kräver rätten att vara en fullvärdig medborgare i mitt eget land!

Därför är Ålands Framtid ditt val den här gången

Föreningen Ålands Framtid (ÅF) startades ursprungligen som en tankesmedja med målsättningen att knuffa på utvecklingen av självbestämmanderätten (självstyrelsen) eftersom det åländska minoritetsskyddet måste utvecklas i takt med omvärlden.

Inför valet 2003 valde föreningen att delta i valet som ett politiskt parti då det behövdes friska krafter i Lagtinget för att få igång en i praktiken helt avstannad självstyrelseutveckling.

ÅF är ett ovanligt parti då det har sina rötter i en tankesmedja med egen forskning, vilket har format ÅF:s sätt att arbeta. Det vi presenterar är ofta utmanande och ibland tom kontroversiellt. Men vilar alltid på hård faktagrund.

Vi i ÅF anser att man alltid ska försöka ha så ”torrt på fötterna” som möjligt innan man bestämmer sig och politiken måste vara långsiktig. Även om resultatet inte alltid tilltalar omgivningen för tillfället.

ÅF har genomgående fört en rakryggad borgerlig politik och vägrat att svika sina viktigaste hjärtefrågor eller ändra kurs i de viktigaste sakfrågorna för en plats i Regeringen, eller lyckas vinna några extra röster, och är fortfarande sedan starten ett oppositionsparti.

Åland har stora utmaningar framför sig inom alla områden, inte minst vad gäller språkskyddet och ekonomin.

Och det är därför också Du ska rösta på ÅF det här valet!

ÅF är ett tryggt alternativ till de etablerade regeringspartierna där du inte tvingas ta främlingsfientligheten på köpet för att få förändring. ÅF står för sin politik, du vet vad du får när du röstar på någon från ÅF!

ÅF har utveckling av självbestämmanderätten med självständighet som slutmål då all forskning visar att det är den enda möjligheten att skydda det svenskspråkiga Åland i framtiden.

Men vägen dit är lång och kräver ett samhälle i balans och med god ekonomi. Du kan alltså vara säker på att ÅF i alla lägen arbetar aktivt för att lösa samhällsproblemen och med att utveckla självstyrelsen eftersom också självstyrelseutvecklingen är nödvändig för slutmålet.

Annonser

Written by Erik Schütten

28 augusti, 2015 den 16:10