Jag som svenskspråkig kräver rätten att vara en fullvärdig medborgare i mitt eget land!